Second opinion

Een tweede mening als u twijfelt of meer zekerheid wilt.

Het kantoor wordt door ondernemers, maar ook door werknemers regelmatig ingeschakeld om een tweede mening te geven over zaken als:

  • Wat zijn mijn kansen in een procedure of in hoger beroep?
  • Kan ik de aangeboden regeling beter accepteren of zit er meer in?
  • Is de aanpak door mijn (rechtsbijstands-) jurist of advocaat juist en is dat de beste aanpak?

Indien u een rechtsbijstandverzekering (bv. via DAS, Achmea of Arag) hebt, dan is meestal in de polisvoorwaarden een geschillenregeling opgenomen. Op grond van die regeling heeft u als verzekerde het recht om een second opinion te vragen aan een onafhankelijke advocaat, op kosten van uw rechtsbijstandverzekeraar.

Als de second opinion leidt tot de conclusie dat het beter is om uw zaak anders aan te pakken of om wel of juist niet te gaan procederen dan heeft u het recht om zelf een advocaat aan te wijzen die de behandeling van uw zaak door de rechtsbijstandsjurist overneemt, op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar (geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van de polisvoorwaarden).

Het kantoor kan u snel en grondig adviseren. Binnen 1 tot 2 werkdagen kunt u normaliter een schriftelijk advies tegemoet zien. Bel 0348-220310 voor nadere informatie of mail.