Onze diensten

Algemene informatie

  1. De Koningh Advocaten is een handelsnaam van mr. Ph.A. de Koningh en is gevestigd te Maarssen, gemeente Stichtse Vecht aan de Safariweg 72. Het inschrijfnummer bij de kamer van koophandel is 65398572.
  2. Per e-mail is iedere medewerker rechtstreeks te bereiken op zijn/haar mailadres, dat gevormd wordt door de achternaam, gevolgd door: @dekoningh-advocaten.nl. Ons algemene mailadres is: info@dekoningh-advocaten.nl. Het kantoor en haar medewerkers zijn telefonisch bereikbaar via 0346-550270.
  3. De advocaten van De Koningh Advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, kantoorhoudende te (2596 XM) Den Haag, aan de Neuhuyskade 94. Het telefoonnummer van de orde is 070-335 35 35 en het e-mailadres info@advocatenorde.nl. De Advocatenwet en de gedragsregels van de Orde zijn van toepassing. Deze zijn te vinden onder: http://regelgeving.advocatenorde.nl/
  4. Het BTW-nummer van De Koningh Advocaten is NL177063531B03.
  5. De Koningh Advocaten houdt zich bezig met juridische dienstverlening (zowel adviserend als procederend) binnen met name het arbeidsrecht en ondernemingsrecht.
  6. Op iedere overeenkomst tot dienstverlening door De Koningh Advocaten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn op de website http://www.ontslagadvocaat.nl/over-ons/algemene-voorwaarden
  7. Op alle overeenkomsten tussen De Koningh Advocaten en de opdrachtgever, alsmede op alle overige met de hiervoor bedoelde overeenkomsten samenhangende rechtsverhoudingen tussen De Koningh Advocaten en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van internationale verdragen.
  8. Bij het aangaan van een overeenkomst tot dienstverlening zal de aard daarvan en de overeengekomen honorering worden vastgelegd in een opdrachtbevestiging.
  9. De Koningh Advocaten heeft een interne klachtenregeling, met als doel dat zo spoedig mogelijk op eventuele klachten wordt gereageerd en alles in het werk wordt gesteld om een bevredigende oplossing te vinden. Mocht dat niet tot een oplossing leiden, dan kunt u het geschil voorleggen aan de Klachten- en Geschillencommissie Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze geschillenregeling is van toepassing op de dienstverlening van De Koningh Advocaten in alle gevallen waar de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd is.
  10. De advocaten van De Koningh Advocaten zijn verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade bij Nationale Nederlanden N.V., postbus 70007, 3000 KJ Rotterdam.