Onze diensten

Algemene informatie

  1. De Koningh Advocaat is een handelsnaam van mr. Ph.A. de Koningh en is gevestigd te Woerden aan de Pelmolenlaan 16. Het inschrijfnummer bij de kamer van koophandel is 65398572.
  2. Per e-mail is het kantoor rechtstreeks te bereiken op het e-mailadres info@dekoningh-advocaat.nl. Het kantoor is telefonisch bereikbaar via 0348-220310.
  3. Mr. Ph.A. de Koningh is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, kantoorhoudende te (2596 XM) Den Haag, aan de Neuhuyskade 94. Het telefoonnummer van de orde is 070-335 35 35 en het e-mailadres info@advocatenorde.nl. De Advocatenwet en de gedragsregels van de Orde zijn van toepassing. Deze zijn te vinden onder: http://regelgeving.advocatenorde.nl/
  4. Het BTW-nummer van De Koningh Advocaat is NL0020002224B93.
  5. De Koningh Advocaat houdt zich bezig met juridische dienstverlening (zowel adviserend als procederend) binnen met name het arbeidsrecht en ondernemingsrecht.
  6. Op iedere overeenkomst tot dienstverlening door De Koningh Advocaat zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden op de website https://www.dekoningh-advocaten.nl/index.php/algemene-voorwaarden.
  7. Op alle overeenkomsten tussen De Koningh Advocaat en de opdrachtgever, alsmede op alle overige met de hiervoor bedoelde overeenkomsten samenhangende rechtsverhoudingen tussen De Koningh Advocaat en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van internationale verdragen.
  8. Bij het aangaan van een overeenkomst tot dienstverlening zal de aard daarvan en de overeengekomen honorering worden vastgelegd in een opdrachtbevestiging.
  9. De Koningh Advocaat heeft een interne klachtenregeling die hier is te vinden: https://www.dekoningh-advocaten.nl/index.php/onze-diensten/klachtenregeling/ .
  10. Mr. Ph.A. de Koningh is als advocaat verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade bij AIG Europe.