Lease-overeenkomsten

Het kantoor ondersteunt leasemaatschappijen en captive financieringsinstellingen bij het formuleren van lease overeenkomsten, lease voorwaarden en procederen indien nodig tegen lessees namens de leasemaatschappij. Het kantoor treedt niet op voor lessees (leasenemers).

Wat is lease eigenlijk?

Op zoek naar een definitie van lease stuit je op omschrijvingen als ‘huren op lange termijn’ of ‘object gerichte financiering’. Die twee definities verschillen erg van elkaar, omdat lease veel verschillende verschijningsvormen kent. Ze laat zich niet in één korte definitie vangen. Ook in de wet vind je niet één specifieke regeling voor lease. De meest voorkomende leaseovereenkomsten laten zich juridisch omschrijven als huur, huurkoop of een overeenkomst van geldlening waarbij als zekerheid een (stil)pandrecht is gevestigd op het te financieren object. Hieronder leggen we uit welke vormen van lease bij deze juridische omschrijvingen passen. Daarbij gaan we uit van de veel voorkomende situatie dat een auto wordt geleased, maar je kunt daar ook andere bedrijfsmiddelen invullen.

Operationele lease

Kenmerk van een operationele leaseovereenkomst is dat de leasemaatschappij niet alleen eigenaar is, maar ook blijft van de auto. De gebruiker krijgt het recht om de auto te gebruiken. De afschrijving en soms ook het onderhoud van de auto komen voor rekening en risico van de leasemaatschappij. De gebruiker betaalt aan de leasemaatschappij een vast (termijn-)bedrag per maand. Lees meer…

Financiële lease

Bij een financiële leaseovereenkomst is of wordt de gebruiker uiteindelijk eigenaar van de auto. De leasemaatschappij fungeert als financier. De gebruiker betaalt aan de leasemaatschappij een vast (termijn-)bedrag per maand. Lees meer…